Vart djurens mat kommer ifrån..

Får och lamm äter i huvudsak gräs, örter och löv. Dom gillar speciellt löv och örter, men dom äter gärna kortare gräs. Vi sambetar våra får med hästar. Hästar och får kompletterar varandras betning mycket väl. Hästar giller högt gräs och tar stora tuggor, får och lamm äter det kortare gräset och nibblar upp det mesta som hästarna lämnar.

Från tidig vår till sen höst går fåren och lammen fritt ute i beteshagar runtom gården. På betet får dom vatten och en saltsten. Resten av året så är fåren vid sitt hem, ett hus med en kortsida som alltid är öppen(lösdrift). Fåren är inte instängda utan går fritt ut och in som dom vill. Under denna tid så fodrar vi fåren med ensilage, som är konserverat gräs, och hö. Fodret produceras lokalt.

Det konserverade gräset

På vinterhalvåret då gräset inte växer kommer i princip all näring ifrån konserverat gräs. Mestadels äter dom ensilage, vilket är slaget på våra egna ängar och sedan rullas i stora balar som är täckta med plast. Plasten används för att stänga ute luft, vilket gör att gräset konserveras, eller ensileras, med hjälp av mjölksyrebakterier som finns naturligt i gräset. Dessa bakterier omvandlar sockret i gräset till mjölksyra, som i sin tur sänker pH-värdet i gräset som då skapar en miljö där andra(dåliga) bakterier inte trivs alls.

Plasten återvinns vid en speciellt uppsatt returstation för ensilageplast som kommer till byn en gång per år.

När tackorna är dräktiga..

När fostren börjar växa så äter tackorna mera mat. Vissa av våra tackor har upp till fyra(4!) foster, och äter kopiösa mängder mat under högdräktigheten. Näringsvärdet i ensilaget varierar, beroende på hur sommaren har varit. Har det varit en blöt, varm sommar så har gräset oftast mindre näring i sig, fast större volym då det har växt väldigt fort. Tackorna kan då inte äta tillräckligt med ensilage för att hålla igång alla foster utan att tackan blir mager. Under denna period(oftast 8-10 veckor innan lammen föds) så stödutfodrar vi tackorna med havre som är väldigt energirikt. Havren köper vi av en lokal bonde, som odlar det på åkrarna i Färentuna.